سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی محمدی – کارشناس ارشد مهندسی فرایند
حسین قهرمانی – عضو باشگاه پژوهشگرانجوان دانشگاه آزاد قوچان

چکیده:

خارج نمودن رطوبت از محصولات غذایی یکی از قدیمی ترین روشهای نگهداری انهاست با کاهش محتوای رطوبت محصولات غذایی تا مقادیرخیلی کم امکان فساد میکروبی از بین می روند و سرعتدیگر واکنشهای مخرب نیز بطور چشمگیری کاهش می یابد خشک کردن مواد غذایی مایع اغلب درخشک کن پاششی انجام می شود دراین فرایند گرفتن رطوبت از ماده غذایی از طریق پاشش آن به درون هوای گرم محفظه خشک کن صورت میگیرد هنگامی که قطرات ماده غذایی مایع با جریان هوای گرم حرکت می کنند آبموجود درآنهاتبخیر شده و به همراه هوا به خارج ازمحفظه خشک کن منتقل می شوند ذرات خشک شده محصول بعد از خروج از محفظه خشک کن وارد یک سیکلون تفکیک کننده شده و ا زهوا جدا می گردند سیکلون ها تجهیزاتی هستند که درجداسازی ذرات خشک شده مواد غذایی از فاز گاز مورد استفاده قرارمیگیرند دراین دستگاه ها جریان گاز همراه با ذرات ریز جامد وارد یک محفظه استوانه ای یا مخروطی شکل می شود اساس جداسازی این ذرات از توده جریان گاز به این صورت است که نیروی اینرسی وارد شده برذرات جامد درسیکلون ها چندین برابر نیروی اینرسی وارد شده برفاز گاز می باشد و لذا این ذرات در کنارهای محفظه سیکلون به پاین محفظه هدایت می شوند ولی فاز گاز تحت تاثیر نیروی کمتری قرارگرفته و از نقاط فوقانی ذرات جامد به سمت بالای محفظه می رود.