سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پژمان حاذق فطرت جو – فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مکانیک
پگاه اصغری – فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مکانیک
ملیحه کامکاردلاکه – فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

در این مقاله جریان کاویتاسیون دار ناپایدار به کمک نسخه ۶٫۳٫۲۶ نرمافزار فلوئنت ۱ شبیهسازی شده است. بدین منظور از یک هیدروفویل متقارن سه بعدی استفاده شده است . پس از تولید هندسهو شبکه توسط نرم افزار گمبیت ۲، مدل سازی جریان با استفاده از نرم -افزار فلوئنت انجام شده است. از جمله محدودیت های نرم افزار فلوئنت عدم امکان شبیه سازی جدایش حباب ها در جریان کاویتاسیون ابری می باشد. بدین منظور دلایل این محدودیت ارائه و برر سی گشته و راهکار رفع آن ارائه شده است. این اصلاح از طریق توابع تعریف شده توسط کاربر ۳ به نرم افزار داده شده و با استفاده از این اصلاح، جریان کاویتاسیون ابری با موفقیت شبیه سازی گردید . به منظور بررسی صحت حل عددی، نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی در دسترس مقایسه شده است . بدین منظور ضرایب برآ برای زوایای حمله و شاخص کاویتاسیون های مختلف مقایسه شدهاند و این مقایسه توافق خوبی را نشان میدهد