سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین بنی اسدی – کارشناسی ارشد پیشرانه گرایش مایع
محمدعلی دهنوی – استادیار دانشگاه جامع امام حسین
صفر احمدوند – کارشناسی ارشد پیشرانه گرایش مایع

چکیده:

در این مطالعه جریان احتراقی یک نوع سوخت در محفظه احتراق راکت سوخت مایع چند مرحلهای آریان ۵ شبیهسازی شده است. مدل ریاضی آن شامل معادلات بقای جرم، بقای ممنتوم، بقای انرژی، بقای اجزاء شیمیایی و معادلات آشفتگی است. جریان احتراقی نیز به صورت واکنش کلی و با استفاده از مدل آرنیوسی و مدل توربولنسیk -e تحت شرایط واقعی و پایا انجام گرفته است؛ نتایج شبیهسازی با کمک دادههای مرتبط معتبرسازی شده است. نتایج مطالعه عددی دینامیک سیالات سوخت مایع در محفظه احتراق میتواند در شناسایی هر چه بیشتر این پدیده، توسعه سیستمهای احتراقی سوخت مایع و بهبود عملکرد و راندمان احتراق مفید واقع شود