سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رحمتی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
نوربخش میرزائی –

چکیده:

شبیه سازی حرکات زلزله به روش گسل محدود تصادفی، به منظور پیش بینی لرزش های با فرکانس بالای زلزله استفاده می شود. این لرزش ها برخلاف لرزش های بلند دوره زمین در هنگام زلزله که قابل برآورد و پیش بینی هستند، ماهیتی تصادفی دارند. در مناطقی که شتاب نگاشت موجود نیست، می توان از روش شبیه سازی به روش گسل محدود تصادفی که بر پایه مدل بور قرار دارد، استفاده نمود. در این تحقیق زلزله ۵۲ مهرماه ۸۸۱۱ ۴ مورد بررسی قرار می گیرد. این زلزله توسط ۸۱ ایستگاه شتاب نگاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ثبت / شهر ری تهران با بزرگی گشتاوری ۰ گردیده است. شبیه سازی این زمین لرزه به روش گسل محدود تصادفی، مبتنی بر فرکانس گوشه دینامیک انجام شده است. پارامترهای کاپا و فاکتور کیفیت با توجه به مطالعات قبلی تعیین شده و نسبت طیفیH/V جهت تعیین میزان بزرگنمایی سایت برای هر ایستگاه محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از شبیه سازی موید توافق قابل قبول طیف پاسخ نگاشت های شبیه سازی شده و نگاشت های این زمین لرزه است.