سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل اسنقی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نو
سمیه جعفری –

چکیده:

امروزه نیروگاههای دودکش خورشیدی به دلیل قابلیت تامین توان های الکتریکی بالا مورد توجه متخصصین قرار گرفته و یکی از منابع تولید توان -در مقیاسهای ملی- در آینده نزدیک خواهند بود. در این مقاله به بررسی و شبیهسازی ترمودینامیکی عملکرد اولین نمونه نیروگاه دودکش خورشیدی ساخته شده در اسپانیا پرداخته شده است. تعاریف، فرآیندهای فیزیکی و مکانیزمهای انتقال حرارت مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و روابط هر یک بیان شده است. در ادامه به کمک این روابط تحلیلی، معادلات حاکم بر رفتار هوا به عنوان سیال عامل، در فرآیند کاری این نیروگاهها تشریح شده است. مقایسه نتایج حاصل از این شبیه سازی با نتایج تجربی در دسترس، بیانگر انطباق مناسب داده ها می باشد.