سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سید محمد جواد آزمون – آموزش و پرورش استان فارس

چکیده:

هر چند وسیع و جامع بودن مفهوم فرهنگ، شناخت و شناساندن همه جانبه آن را دشوار ساخته است اما از دیرباز هریک از اندیشمندان، به فراخور آگاهی های خویش، در این حقیقت نگریسته و تعاریفی از آن ارائه داده اند. اما با اینتوصیف هر یک از این تعاریف پیرایه هایی از کاستی را نیز به همراه داشته و به تنهایی نمی تواند تعریف کاملی ازفرهنگ به شمار آید به عنوان مثال تایلردانشور آمریکایی می گوید در روزگار ما این کلمه(فرهنگ) بر همه ابزارهایی که در اختیار ماست و همچنین بر همه رسم ها و باورها، دانش ها، هنرها، نهادها و سازمان های جامعه دلالت دارد انسان از گذرگاه فرهنگ جامعه خود و به برکت آن، موجود اجتماعی می شود و با مردم پیرامونخود از .« صدها جهت، همرنگی و همنوایی می یابد و از مردم جوامع دیگر ممتاز می شودنیم کوف جامعه شناس برجسته غرب دراین باره می نویسد فرهنگ عصاره زندگی اجتماعی است و در تمام افکار، امیال، الفاظ و تکاپوهای ما منعکس می شود و حتی دراطوار و حرکات خفیف چهره ما را داردبر این اساس، فرهنگ مجموعه پیچیده ای است متضمن معلومات، معتقدات، هنرها،خلقیات، قوانین، آداب و رسوم و تمامی تمایلات، قابلیت ها و عادات مکتسبه که آدمی راحالت عضویت دریک اجتماع حاصل می نماید