سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان صالح کندزی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی شهریارشاه حسینی –

چکیده:

به منظور افزایش سرعت محاسباتی برای حل مسائل مختلف علمی از ماشین های موازی استفاده می شود که این ماشین ها برای ارتباط از شبکه میان ارتباطی استفاده می کنند هم بندی و مسیریابی دو عامل موثر و مهم درکارایی شبکه های میان ارتباطی هستند هم بندی متفاوتی با ویژگیهای مختلف پیشنهاد شده اند دراین مقاله نیز یک شبکه میان ارتباطی براساس ترکیب بازگشتی شبکه های حلقه ای تعریف می شود که قابلیت بسط پذیری دارد سپس یک روش آدرس دهی برای گره های این شبکه ارایه می شود نتایج ارایه شده بیانگر این است که برخی ویژگیهای شبکه پیشنهادی مانند قطر شبکه، هزینه شبکه، ودرجه اتصال نسبت به دیگر شبکه ها بهبود یافته است.