سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، واحد قشم
مهدی جوانمرد – استاد یار دانشگاه پیام نور

چکیده:

شبکه های فضایی ( ad hoc (VANETs زیر مجموعه ای از شبکه های تلفن همراه موقت در MANETs هستند و اشاره به مجموعه ای از وسایل نقلیه هوشمند مورد استفاده در جاده ها دارند که بر اساس شبکه LAN فن آوری های محلی بی سیم کار میکنند. افزایش ایمنی جاده ها و امنیت خودرو مزایای اصلی VANETs هستند.امنیت یکی از مهم ترین مسائل مربوط به VANETs است که از انتقال اطلاعات در محیط های توزیع شده با دسترسی آزاد بوجود می آید. شبکه های VANETs با چالش های زیادی روبرو هستند. در این مقاله مسائل امنیتی و چالش ها آن مورد بررسی قرار میگیرد. برخی از کارهای صورت گرفته برای امن کردن شبکههای VANET عبارتند از ایزولهکردن شبکه و استفاده از مکانیزمهای احراز هویت برای خودروهای جدیدی که میخواهند وارد شبکه شوند، طراحی برنامههای اختصاصی اعتبارسنجی مانند ELP و VPKI و بهکارگیری سختافزارهایی با قابلیت اطمینان ۹۹،۹۹ درصد و رمزنگاری اطلاعات بین خودروها است