سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود پیروی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک
محمد پیروی –
شلیر مکتوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات

چکیده:

دراین مقاله شبکه نوری اقتضایی با ساختاری خاص پیشنهاد شده است استفاده ازگره ها حسگرها و رابط نوری ازویژگی اصلی شبکه اقتضایی پیشنهادیمی باشد تاکنون شبکه هایی که تحت عنوان شبکه های نوری موردب ررسی قرارگرفته بودند عمدتا شبکه هایی هستند که درآنها از سوییچهای نوری استفاده شده است دراین مقاله شبکه ای پیشنهاد شده است که اکثرالمان های آن نوری بوده و مانند سایر شبکه هایی که قبلا معرفی شده اند ازسوئیچ های نوری نیز استفاده می کند ازدیگر خصوصیات شبکه پیشنهادی هوشمندی آن درانتخاب مسیر است که این خصوصیت نیز به خاطر استفاده ازادوات نوری میسر می گردد.