سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مدرس یزدی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
نادر جعفری – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در اینجا مدلی برای شبکه توزیع زنجیره عرضه پیشنهاد می‌شود که دارای خصوصیاتی مانند مجموعه خانواده محصولات، کارخانه تولید مرکزی، مراکز توزیع متعدد، مکان‌های مراکز توزیع، مکان‌های‌ انبارها و فروشگاه (نواحی مشتریان) است. سیستم نهایی روی دو مرحله کلیدی تاکید و تمرکز می‌کند : مرحله برنامه ریزی، که اینجا از یک فرایند تصمیم‌گیری بر مبنای استراتژی برای انتخاب بهترین مراکز و مراکز توزیع استفاده می‌کنیم. مرحله دوم، مرحله اجرا، که یک فرایند تصمیم‌گیری عملیاتی است. در این مرحله با توجه به جا‌یابی انبارهای مرکزی و انبارهای توزیع در مرحله اول، مقدار محصولات مختلف که باید از کارخانه به انبارهای مرکزی و از آنجا به مراکز توزیع حمل و در نهایت بین فروشگاه‌های فروش محصولات به مشتریان توزیع ‌شوند، مجدداً مشخص می‌شود. مدل ایجاد شده در اجرا با به‌کارگیری روش الگوریتم ژنتیک جواب‌های موجه و نزدیک بهینه تولید می‌کند. هدف یافتن و انتخاب بهترین تعداد، مکان‌‌ها و ظرفیت‌های کارخانه‌ها و انبارها، برای فعال نمودن است به‌طوری که همه تقاضاهای مشتریان با حداقل هزینه‌ در شبکه توزیع برآورده شود. برخلاف بیشتر تحقیقات صورت گرفته در گذشته، در مدل پیشنهادی، تقاضای مشتریان، قطعی نبوده و تصادفی با توزیع مشخص نرمال و نه لزوماٌ مستقل از یکدیگر هستند. همچنین سطوح مختلفی از ظرفیت‌ها در مورد کارخانه‌ها و انبارها مورد توجه قرار داده شده است. در نهایت یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح آمیخته ایجاد ‌شده و یک روش حل ابتکاری کارآمد ارائه شده است