سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بهروزیان نژاد – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، باشگاه پژوهشگران جوا
امین مهران زاده – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ابراهیم بهروزیان نژاد – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
بهزاد ملکی – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

تراشه های آینده می توانند شامل صده ا هستهIPاز پیش طراحی شده باشند که درون یک تراشه کنار هم قرار گرفته اند و یک تراشه با پیچیدگی بسیار بالا را ایجاد نموده اند . در مورد چنین تراشه ه ایی که دارای پیچیدگی بسیار بالایی ه ستند و از چن دبیلیون ترانزیستور تشکیل شده اند ، مسایل بسیار زیادی وجود خوا هد داشت که بعنوان یکی از مهمترین مسائل می توان به نحوه ارتباطات درون تراشه ای اشاره کرد. شبکه بر تراشه به عنوان راه حلی کارآمد برای حل مساله ارتباطات درون تراشه ای و ایجاد یک بستر مناسب برای ارتباط بین هسته های درون تراشه معرفی شده است. عملکرد شبکه بر تراشه تاحد زیادی وابسته به الگوریتم مسیریابی بکار رفته در آن دارد . الگوریتم مسیریابی، مسیر بین گره مبدا و مقصد را مشخص می کند . در این مقاله مفاهیم اساسی شبکه بر تراشه و الگوریتم های مسیریابی، مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین برخی از مشهورترین الگوریتم های مورد استفاده در شبکه بر تراشه که هم از لحاظ کارآیی و هم از لحاظ تاخیر مسیریابی در شبکه قابل قبول می باشند، معرفی و مورد بررسی قرار گرفته اند