مقاله شبکه ای شدن مدنی در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبش های نوین اجتماعی در خاورمیانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات سیاسی از صفحه ۴۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: شبکه ای شدن مدنی در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبش های نوین اجتماعی در خاورمیانه
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاورمیانه
مقاله فضای سایبر
مقاله جنبش های اجتماعی
مقاله دموکراسی
مقاله شبکه ای شدن مدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلفخانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قربان پور سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر با توجه به نقش گسترده اینترنت و فضای سایبر در تحولات سیاسی به بررسی شیوه ها و چگونگی بهره برداری از قابلیت های فضای سایبر برای پیشبرد جنبش های اجتماعی در برخی از کشورهای خاورمیانه پرداخته است. به عبارتی مقاله در این راستا تدوین شده است که نشان دهد چگونه فضای سایبر و قابلیت های فن آورانه آن به وسیله فعالان اجتماعی برای پیشبرد اهداف اساسی جنبش ها و برای تامین اهداف شان مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق اینکه چگونه ساختارهای فرصت ایجاد شده در فضای سایبر به شبکه ای شدن مدنی جنبش های اجتماعی کمک خواهد نمود؟ و نیز اینکه ساختارهای فرصت ایجاد شده در نتیجه فرصت های دیجیتالی، چگونه می تواند منجر به ایجاد حوزه عمومی جدیدی برای راهبری جنبش های اجتماعی دیجیتالی گردند؟ اصلی ترین سوالاتی است که نوشتار حاضر به آنها پاسخ داده است. داده های اساسی این تحقیق با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری و به شیوه جامعه شناسی سیاسی و تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.