سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش امینی – گروه مهندسی پلیمر صنایع پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدمجتبی موسوی –
نورالدین گودرزیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمد میرجلیلی – گروه مهندسی الیاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

سیستمهای پلیمری بر پایه نانو کامپوزیتها در زمینههای فراوان مورد استفاده قرار میگیرند و خواص مکانیکی آنها مورد بررسی قرار می- گیرد. شبکههای چند جزیی پلیمر HPNs بر پایه پلیاستر غیر اشباع (UPR) و رزین اپوکسی کرزول نوولاک (ECN) به وسیله واکنش مخلوط شدن تهیه می- شوند. در اینجا با استفاده از درصد کم ذرات نانو تیتانیوم دی اکسید TiO2 متفرق شده در رزین اپوکسی کرزول نوولاک (ECN) به همراه پلی استر غیر اشباع (UPR) خواص آن بررسی شده و بهبود خواص نانو کامپوزیت مشاهده میشود. مورفولوژی نمونه با آزمون TEM و با آزمونهای DSC و DMA تاثیرواکنش حرارتی و توزیع پرکنندهها (filler) در دماهای مختلف بررسی شده است. از آزمونهای خمش و ضربه نیز برای بررسی مقاومت نانو کامپوزیت استفاده شده است.