مقاله شبیه سازی کامپیوتری مدارهای خردایش کلینکر کارخانه سیمان اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی کامپیوتری مدارهای خردایش کلینکر کارخانه سیمان اردبیل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیای لوله ای
مقاله مدل سازی و شبیه سازی
مقاله کارخانه سیمان اردبیل
مقاله BMCS
مقاله مدل وایتن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانگان اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی اردی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ولیان علی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربرد آسیاهای لوله ای چنداطاقکی در مدار بسته با یک جدا کننده هوایی تجربه ای بسیار معمول برای خردایش کلینکر در کارخانه های سیمان است. کارخانه سیمان اردبیل که فراورده آن سیمان پوزولانی می باشد نیز از چنین مدارهایی برای خردایش مخلوط کلینکر، پوزولان و گچ با درصد های معین، برای تولید سیمان استفاده می کند. برای شبیه سازی مدارهای آسیاکنی سیمان این کارخانه نمونه های بسیاری از جریان های موجود در مدارها برداشته شد. همچنین از داخل آسیاها از نقطه هایی با فاصله های ثابت روی محور آسیاها نمونه برداری شد. سپس دانه بندی نمونه ها با استفاده از تجزیه سرندی و پراش سنجی لیزری به دست آمد و به همراه شدت جریان های گوناگون موازنه جرم شدند. اندیس کار باند و تابع شکست نمونه بار ورودی به آسیا (مخلوط کلینکر، پوزولان و گچ) در آزمایشگاه تعیین شد. از این داده ها برای واسنجی مدل های مورد استفاده در شبیه سازی استفاده شد. برای شبیه سازی مدارها از نرم افزار Bsed Modular Comminution Simulator (BMCS) استفاده شد که می تواند مدارهای گوناگون خردایش را شبیه سازی کند. در این مقاله، مدل های ریاضی آسیا گلوله ای و منحنی جدایش برای شبیه سازی آسیاهای لوله ای و مدل منحنی جدایش برای شبیه سازی شبکه های میانی و جداکننده هوایی به کار گرفته شدند. برنامه BMCS در شبیه سازی آسیای گلوله ای از مدل موازنه جمعیت برای توصیف ریاضی فرایند شکست و مدل مخازن به دنبال هم برای توصیف ریاضی توزیع زمان اقامت و در شبیه سازی شبکه های میانی و جداکننده هوایی از مدل وایتن برای توصیف ریاضی منحنی جدایش استفاده می کند. پارامترهای مدل وایتن نیز با استفاده از جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک نرم افزار MATLAB تعیین شد. همخوانی نزدیک نتیجه های شبیه سازی و داده های واقعی نشان دهنده دقت نمونه برداری، اعتبار مدل های مورد استفاده و واسنجی آنها و صحت پیش بینی ها توسط شبیه ساز است.