مقاله شبیه سازی و مقایسه خصوصیات جریان در قوس ۱۸۰ درجه یکنواخت و همگرا با استفاده از نرم افزار عددی سه بعدی SSIIM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۸۹ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی و مقایسه خصوصیات جریان در قوس ۱۸۰ درجه یکنواخت و همگرا با استفاده از نرم افزار عددی سه بعدی SSIIM
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبیه سازی جریان
مقاله قوس ۱۸۰ درجه همگرا
مقاله مدل عددی سه بعدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: قبادیان رسول
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طبیعت، کمتر رودخانه ای به صورت مستقیم دیده می شود و بیشتر آنها پیچانرودی هستند. الگوی جریان در رودخانه های دارای پیچ و خم، بسیار پیچیده است و مکانیک جریان در قوس خصوصیات مشخصی دارد که در مسیرهای مستقیم دیده نمی شود. بنابراین استفاده از مدل های عددی بعنوان ابزاری کارآمد در پیش بینی چنین میدان جریانی می تواند بسیار مفید باشد. از آنجا که تمام قوس های رودخانه ای یکنواخت نیستند و ممکن است به صورت واگرا یا همگرا باشند، لذا در این تحقیق پس از کالیبره نمودن مدل ریاضی با استفاده از نتایج اندازه گیری روی یک قوس ۱۸۰ درجه یکنواخت با پهنای ۰٫۶ متر، یک قوس ۱۸۰ درجه مشابه ولی همگرا با عرض متغیر ۰٫۶m به ۰٫۴۵m توسط مدل عددی سه بعدی SSIIM شبیه سازی شد. خصوصیات جریان از جمله پروفیل های طولی و قائم سرعت، جریان های اصلی و ثانویه، شیب های طولی و عرضی سطح آب و همچنین قدرت جریان حلزونی در آن با قوس ۱۸۰ درجه یکنواخت مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج صحت سنجی نشان داد که مدل عددی به خوبی میدان جریان در قوس یکنواخت را شبیه سازی می نماید. علاوه براین در تحقیق حاضر مشخص شد گه در کانال همگرا، مسیر سرعت حداکثر در صفحه نزدیک سطح آب، خط مرکزی کانال را با زاویه تقریبی ۳۰ تا ۴۰ درجه قطع می کند، در حالی که این مورد در قوس یکنواخت با زاویه حدود ۵۰ درجه رخ می دهد. محدوده تغییرات ارتفاع سطح آب در کانال همگرا بسیار بیشتر از کانال یکنواخت است و بطور کلی قدرت جریان حلزونی در کانال یکنواخت بیشتر از کانال همگرا می باشد. همچنین بر خلاف قوس یکنواخت، در مقطع ۱۳۵ درجه قوس همگرا، سلول چرخشی خلاف جهت چرخش جریان ثانویه اصلی مشاهده نشد.