مقاله شبیه سازی فرآیند برگزاری مناقصات مطالعه موردی: شرکت گاز استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۶۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی فرآیند برگزاری مناقصات مطالعه موردی: شرکت گاز استان تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناقصات
مقاله صف
مقاله بکارگیری
مقاله شبیه سازی
مقاله TOPSIS ،Dynamics Enterprise

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانیان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر ارائه مدلی مناسب جهت تسهیل فرآیند برگزاری مناقصات در شرکت گاز استان تهران می باشد، به گونه ای که با کاهش زمان انتظار بسته های دریافت کننده خدمت در صف ها و افزایش بکارگیری خدمت دهنده ها، سیستم بهینه و پویا گردد. دراین تحقیق ابتدا مدل واقعی فرآیند، شبیه سازی و مورد کاوی شده است، سپس شش سناریو مختلف جهت اصلاح فرآیند پیشنهاد شده و نتایج حاصل از اجرای آن ها با مدل واقعی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. داده های فرآیند مورد مطالعه،مربوط به ۲۳۸ روز تقویمی می باشد. و مدل های ساخته شده به وسیله نرم افزار شبیه ساز Enterprise Dynamics اجرا گردیده اند. سپس شاخص های متوسط زمان انتظار بسته ها درصف ها و ضریب بکارگیری سیستم برای مقایسه مدل ها اندازه گیری می شوند. و نتایج حاصل شده بر اساس تکنیک تصمیم گیری TOPSIS رتبه بندی گردیده و بهترین سناریوی پیشنهادی که منطبق با اهداف تحقیق می باشد نیز مشخص می شود. دربرگیری افق زمانی طولانی تر، منحنی یادگیری، زیرسیستم های موازی و گسترش سیستم برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود.