مقاله شبیه سازی عددی نگره اکمن در یک حوضه پنج لایه اقیانوسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی عددی نگره اکمن در یک حوضه پنج لایه اقیانوسی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبیه سازی عددی
مقاله نگره اکمن
مقاله حوضه پنج لایه اقیانوسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجامی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زمانیان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ابراهیم حصاری اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: آزرم سا سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از روش های معمول برای بررسی و پیش بینی جریانات اقیانوسی روش عددی می باشد. در این تحقیق تئوری اکمن با استفاده از یک مدل عددی مبتنی بر معادلات مقدم در دستگاه مختصات کروی زمین با آرایه قائم سیگما در یک حوضه فرضی پنج لایه اقیانوسی شبیه سازی شد. موقعیت حوضه مورد مطالعه در این تحقیق موقعیت جغرافیایی خلیج فارس می باشد. حوضه مذکور دارای کف تراز بوده و میانگین عمق آن ۱۲۰ متر است. برای حل عددی معادلات مدل از روش تفاضل متناهی استفاده گردید. در این تحقیق، مارپیچ اکمن در حوضه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده با مفاهیم نظری مطرح شده مارپیچ اکمن هم خوانی دارد.