مقاله شبیه سازی عددی جریان بر روی سرریز استوانه ای با در نظر گرفتن مولفه‌ زبری بااستفاده از شبیه K_ε معیار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۸۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی عددی جریان بر روی سرریز استوانه ای با در نظر گرفتن مولفه‌ زبری بااستفاده از شبیه K_ε معیار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرریز استوانه ای
مقاله جز حجم سیال VOF
مقاله ضریب بده‌ جریان
مقاله شبیه آشفتگی K_ε معیار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسپور اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی کیا سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به ماهیت نیمرخ سطح آب روی سرریزها، سرریزهای استوانه ای در دسته بندی سرریز لبه کوتاه به شمار می روند. از مهمترین مزایای آبی یک سرریز استوانه ای، طراحی ساده، سهولت عبور اجسام شناور و الگوی پایدار جریان در مقایسه با طراحی سرریز منحنی پیوند شکل می باشد. در این مقاله جریان بر روی سرریز استوانه ای صاف و زبر با استفاده از شبیه‌ آشفتگی K_e معیار به‌صورت دو بعدی شبیه سازی ‌شده و سطح آزاد جریان با روش VOF تعیین گردید. نتایج نشان دادند که شبیه آشفتگی k ε معیار و روش VOF برای پیش بینی نیمرخ سطح آب و بده‌ جریان بر روی سرریز استوانه ای مناسب بوده، و خطای نسبی متوسط مقادیر بار آبی به‌دست آمده از شبیه عددی و اندازه گیری شده ۱ تا ۴ درصد می باشد. تاثیر زبری سرریز استوانه ای بر روی ضریب بده‌ بررسی شد و با مقادیر تجربی محققین قبلی مقایسه گردید. نیمرخ های سرعت افقی پیش بینی شده از انگاره درسلر و تابع جریان برای مقایسه با نتایج شبیه عددی ارائه شده‌اند.