مقاله شبیه سازی عددی برخورد دو قطره در داخل میدان دو فازی با استفاده از روش بولتزمن شبکه ای دوفازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۸۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی عددی برخورد دو قطره در داخل میدان دو فازی با استفاده از روش بولتزمن شبکه ای دوفازی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برخورد دو قطره
مقاله روش شبکه ای بولتزمن دو فازی
مقاله نسبت چگالی بالا
مقاله محیط دوفازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیجارچی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق برخورد دو قطره، به صورت عددی با استفاده از روش شبکه ای بولتزمن در محیط دو فازی، بررسی شده است. شبیه سازی برای سیالات دوگانه تراکم ناپذیر بر اساس مدل ارائه شده توسط لی، انجام گرفته است. ویژگی بارز این مدل، شبیه سازی سیالات با نسبت چگالی بالا بوده و به راحتی با نتایج تجربی مقایسه شده و صحت آن بررسی شده است. با استفاده از این شبیه سازی، تغییرات اعداد بی بعد وبر، رینولدز، پارامتر برخورد، نسبت چگالی، نسبت لزجت سینماتیکی، نسبت قطر و نسبت سرعت برخورد دو قطره مورد بررسی قرار گرفته اند. نحوه تغییرات دامنه نوسان، زمان رسیدن به تعادل، تعداد نوسان و نوع برخورد با افزایش اعداد بی بعد موثر در مساله بررسی شده است و نشان داده شده است که با افزایش عدد وبر، عدد رینولدز یا نسبت چگالی یا کاهش نسبت لزجت سینماتیکی دامنه نوسان و میزان تغییر شکل قطره حاصله بیشتر می شود.