مقاله شبیه سازی شاخص سطح برگ، زیست توده و عملکرد دانه ارقام برنج در سنین مختلف گیاهچه ای با استفاده از مدل ORYZA2000 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۸۳ تا ۳۰۲ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی شاخص سطح برگ، زیست توده و عملکرد دانه ارقام برنج در سنین مختلف گیاهچه ای با استفاده از مدل ORYZA2000
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله «اوریزا ۲۰۰۰»
مقاله میانگین مربعات خطای نرمال
مقاله وزن خشک کل
مقاله وزن خشک خوشه
مقاله شالیزار و مدیریت مزرعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری لاریجانی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی سروستانی زین العابدین
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت زاده قربانعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور واسنجی پارامترهای گیاهی و ارزیابی مدل «اوریزا ۲۰۰۰» (ORYZA2000) تحت شرایط بالقوه تولید و شبیه سازی شاخص سطح برگ، زیست توده اندامهای مختلف گیاهی و عملکرد دانه سه رقم برنج در سنین مختلف گیاهچه ای آزمایشی مزرعه ای بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۹ تیمار وسه تکرار در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز انجام گردید. کرت های اصلی شامل سه رقم برنج طارم، فجر و قائم۱ و کرت های فرعی شامل گیاهچه های ۱۷ روزه (جوان)، ۲۴ روزه (نیمه بالغ) و ۳۳ روزه (بالغ) بودند. بر اساس نتایج حاصله مدل برآورد مناسبی در شبیه سازی عملکرد دانه، زیست توده و شاخص سطح برگ از زمان نشاکاری تا برداشت محصول ارائه نمود. میانگین جذر میانگین مربعات خطای نرمال (RMSEn) در طول فصل رشد عبارت از ۱۳% تا ۱۵% برای وزن خشک کل، ۱۸% تا ۲۱% برای وزن خشک برگ سبز، ۱۷% تا ۲۰% برای وزن خشک ساقه، ۱۶% تا ۲۳% برای وزن خشک خوشه، ۶% تا ۹% برای عملکرد دانه و ۲۴% تا ۲۶% برای شاخص سطح برگ بود. با توجه به نتایج بدست آمده مدل «اوریزا ۲۰۰۰» (ORYZA2000) از قابلیت مناسبی برای شبیه سازی رشد و عملکرد دانه ارقام برنج برخوردار بوده و می تواند بعنوان ابزار مناسبی برای برنامه ریزی بهتر مدیریت مزرعه شالیزاری و نیز جایگزین مناسبی برای آزمون سازگاری ارقام برنج باشد.