مقاله شبیه سازی رفتار غیرخطی خشک شدن منسوج حلقوی پودی با استفاده از مدل جرم – فنر – دمپر و روش بسط مستقیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی رفتار غیرخطی خشک شدن منسوج حلقوی پودی با استفاده از مدل جرم – فنر – دمپر و روش بسط مستقیم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارچه حلقوی پودی
مقاله جمع شدگی
مقاله مدل جرم و فنر
مقاله روش بسط مستقیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: پیوندی پدرام
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش رفتار جمع شدگی پارچه های حلقوی پودی در هنگام خشک شدن، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا مدلی برای پیش بینی تغییرات طول پارچه حلقوی با بافت ساده طی فرایند خشک شدن ارائه گردیده است. به منظور مدل سازی از یک جرم متمرکز، فنر و دمپر خطی استفاده شده است. با توجه به خیس بودن منسوج، جرم به صورت متغیر با زمان در نظر گرفته شده و معادلات غیر خطی حرکت با استفاده از روش بسط مستقیم درجه سه حل شده اند. نتایج حاصل از مدل با نتایج آزمایش های تجربی برای پنج نمونه با تراکم های طولی متفاوت مقایسه گردیده است. نتایج حاصل نشان داده است که در تراکم های طولی زیاد (طول حلقه کوچک) مدل ارائه شده قابلیت پیش بینی تغییرات طولی مرکز جرم پارچه در طی فرآیند خشک شدن و بعد از آن را به خوبی دارا می باشد. میزان خطا برای نمونه ها با طول حلقه کم حدود ده درصد می باشد. اما با افزایش طول حلقه، میزان خطا افزایش می یابد.