مقاله شبیه سازی ذره ای میرایی غیر خطی لانداو در پلاسمای برخوردی و غیر برخوردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۵ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی ذره ای میرایی غیر خطی لانداو در پلاسمای برخوردی و غیر برخوردی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبیه سازی ذره ای
مقاله میرایی غیر خطی لانداو
مقاله به دام افتادن ذرات
مقاله برخورد بین ذره ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: چابک سوار مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: درویش ملا سحر
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حکیمی پژوه حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله میرایی غیر خطی لانداو و تولید مد BGK در پلاسمای غیر مغناطیده توسط شبیه سازی ذره ای بررسی می شود. بدین منظور محیط پلاسما که شامل الکترون ها و یون ها است به صورت ذره ای شبیه سازی شده است. یون ها به دلیل اینرسی زیاد زمینه ثابتی را تشکیل می دهند، در حالی که الکترون ها به صورت ذره ای در نظر گرفته شده و دینامیک آنها از طریق حل معادله نیوتن به دست می آید. در ناحیه غیر خطی پدیده به دام افتادن ذرات در چاه پتانسیل موج مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که در آستانه ظهور اثرات غیر خطی، ذرات به دام افتاده عامل توقف میرایی خطی لانداو می باشند و در نتیجه این فرآیند، دامنه موج الکتروستاتیک حول مقدار تقریبا ثابتی شروع به نوسان می کند. اثربرخورد بین ذره ای به وسیله وارد کردن مدل ساده ای برای جمله برخوردی در کد شبیه سازی بررسی گردیده که نتایج آن با نظریه در تطابق کامل است. همان طور که انتظار می رفت برخورد بین ذرات باعث میرایی برخوردی امواج الکتروستاتیک می شود همچنین نرخ این میرایی متناسب با فرکانس برخورد است.