مقاله شبیه سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره ای توسط مدل Hydrus 2D/3D که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۶۹۲ تا ۷۰۲ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره ای توسط مدل Hydrus 2D/3D
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری قطره ای
مقاله رطوبت خاک
مقاله شبیه سازی
مقاله Hydrus 2D/3D

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده امین
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به افزایش تمایل کشاورزان به استفاده از سیستم آبیاری قطره ای به دلیل داشتن راندمان بالاتر، لزوم شناخت عوامل و پارامترهای تاثیرگذار بر این سیستم ها به منظور بالابردن راندمان آن ها مشخص می گردد. تحقیق حاضر برای بررسی چگونگی حرکت آب در خاک و توزیع مجدد رطوبت در خاک در محل ایستگاه هواشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از داده های حاصل از تجزیه های آزمایشگاهی و صحرایی مدل Hydrus 2D/3D اجرا گردید. نتایج شبیه سازی میزان رطوبت خاک در بازه زمانی ۴۸ ساعته با نتایج حاصل از اندازه گیری های مزرعه ای مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل مذکور توانایی بالایی در شبیه سازی میزان رطوبت در خاک دارد. تحلیل خطای برآورد مدل با به کارگیری پارامترهای آماری حداکثر خطا (ME)، مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین مطلق خطا (MAE) تشریح شد. بر اساس نتایج بدست آمده میزان RMSE در درصد رطوبت حجمی خاک برای تمام بازه های زمانی و در تمام دبی ها کمتر از ۱۰ درصد بوده که نشان از قدرت بالای مدل در شبیه سازی دارد. بیشترین میزان حداکثر خطا ۵ درصد حجمی رطوبت و میانگین مطلق خطا ۲٫۰۵ درصد حجمی رطوبت بوده است.