مقاله شبیه سازی حذف فتوکاتالیستی ترکیب های آلی فرار در راکتور بستر سیال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی حذف فتوکاتالیستی ترکیب های آلی فرار در راکتور بستر سیال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسایش فتوکاتالیستی
مقاله راکتور بستر سیال
مقاله شبیه سازی راکتور
مقاله مدل دینامیک دو فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدداشلی برون امیر
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده قره ‌باغ رحمت
جناب آقای / سرکار خانم: حاج آقازاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کاکویی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکسایش فتوکاتالیستی در راکتورهای گوناگون به عنوان یک روش پذیرفته شده از نظر اقتصادی و زیست محیطی، برای حذف ترکیب های آلی فرار به کار می رود، و در میان راکتورهای گوناگون، راکتور بستر سیال به عنوان یک راکتور کارآمد برای این منظور استفاده می شود. مدل سازی و شبیه سازی راکتورهای بستر سیال فتوکاتالیستی به منظور افزایش اندازه های راکتور از مقیاس آزمایشگاهی به مقیاس صنعتی و بهینه سازی و کنترل کارکرد آن ضروری است. برای این منظور در این پژوهش، متیل اتیل کتون (MEK)، تری کلرواتیلن (TCE) و تولوئن به عنوان سه مدل آلاینده انتخاب شد و تبدیل فتوکاتالیستی آنها در راکتور بستر سیال شبیه سازی شد. به منظور شبیه سازی عملکرد راکتور بستر سیال فتوکاتالیستی، زیرمدل های هیدرودینامیکی و سینتیکی با همدیگر به طور همزمان حل شدند. مدل سینتیکی لانگموییر هینشلوود برای تبدیل فتوکاتالیستی آلاینده ها به کار گرفته شد و ثابت های سینتیکی آنها با استفاده از نتیجه های آزمایشگاهی تعیین شد. همچنین مدل دینامیک دو فازی به عنوان زیر مدل هیدرودینامیکی انتخاب شد و اعتبار این مدل از روش مقایسه نتیجه های شبیه سازی با نتیجه های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. دیده شد که توافق خوبی بین نتیجه های تجربی و نتیجه های به دست آمده از این مدل وجود دارد. نتیجه های این مدل سازی و شبیه سازی می تواند در پیش بینی عملکرد راکتورهای بستر سیال فتوکاتالیستی به کار رود.