مقاله شبیه سازی اثر بی نظمی و میدان مغناطیسی بر ترابرد کوانتومی نانوساختارهای دو بعدی مدل شده با تقریب تنگابست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی اثر بی نظمی و میدان مغناطیسی بر ترابرد کوانتومی نانوساختارهای دو بعدی مدل شده با تقریب تنگابست
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترابرد کوانتومی
مقاله تابع گرین
مقاله مدل تنگابست
مقاله مغناطوترابرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده سی سخت اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: فضیله فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: فروزنده مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه عددی ترابرد کوانتومی در کانال های باریک دو بعدی، تحت شرایط بی نظمی و در حضور میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل تنگابست برای توصیف هامیلتونی و محاسبه تابع گرین مربوط به کل سیستم به گونه ای که اثر رابط ها از طریق یک تابع خود انرژی درون سیستم گنجانده شده باشند، بهره گرفته ایم. با محاسبه تابع تراگسیل که با تابع گرین حاصله مرتبط است، ترابرد کوانتومی را در شرایط مذکور شبیه سازی نموده ایم. در حد میدان های مغناطیسی با شدت کم، حذف اثر جایگزیدگی ضعیف در ترابرد الکترونی به واسطه شکست تقارن وارونی زمانی و تصحیح در مغناطورسانایی نمونه از مرتبه ۲e2/h دیده شد. در حد میدان های مغناطیسی قوی، گذار به رژیم کوانتومی هال از طریق توقف پس پراکندگی ها در سیستم های بی نظم و برگشتن رفتار پله ای در رسانایی مشاهده گردید.