مقاله شبیه سازی اثر افزایش هزینه های تولید بر صادرات و قدرت بازار پسته ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی اثر افزایش هزینه های تولید بر صادرات و قدرت بازار پسته ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه تولید
مقاله قدرت بازار
مقاله صادرات
مقاله پسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده ذکریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف تحلیل اثر افزایش هزینه های تولید بر روی صادرات و قدرت بازار ایران در بازار جهانی پسته صورت گرفت. برای این منظور از گروهی از معادلات شامل عرضه و تقاضای داخلی، تقاضای واردات و قیمت صادراتی و همچنین داده های دوره ۲۰۰۹-۱۹۸۰ استفاده شد. یافته ها نشان داد که عرضه داخلی و تقاضای واردات پسته نسبت به قیمت باکشش است؛ اما تقاضای داخلی نسبت به قیمت بی کشش ارزیابی شد. همچنین مشخص گردید که افزایش نرخ بهره به عنوان متغیر نماینده هزینه های تولید به میزان ۱٫۳۹%، موجب کاهش صادرات و قدرت بازار ایران به ترتیب به میزان ۰٫۵۶ و ۰٫۳% خواهد شد. همچنین یافته های به دست آمده برای تحلیل رفاهی نیز نشان داد که با افزایش هزینه های تولید به میزان ۱٫۳۹% در افق ۲۰۴۰-۲۰۱۰، سالانه حدود ۱۵۸ میلیارد ریال زیان به مجموع گروه های تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده وارد خواهد آمد که بیشترین سهم مربوط به گروه تولیدکننده است.