مقاله شبیه‌سازی دو بعدی جریان دو حالتی بر روی سرریزهای پلکانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۷۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: شبیه‌سازی دو بعدی جریان دو حالتی بر روی سرریزهای پلکانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرریز پلکانی
مقاله جریان دوحالتی
مقاله نرم‌افزار فلوئنت
مقاله شبیه عددی
مقاله شبیه مخلوط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلزار امین
جناب آقای / سرکار خانم: قائینی حصاروئیه مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای کاهش آثار زیانبار عبور جریان از روی سرریزها تمهیدات گوناگونی وجود دارند که یکی از آنها استفاده از سرریزهای پلکانی جهت کاهش کارمایه‌ جریان می‌باشد. این موضوع در توجیه اقتصادی طرح اثر داشته و موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد. در این تحقیق سطح آزاد و الگوی جریان دو حالتی عبوری از روی سرریز پلکانی با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت و بهره‌گیری از شبیه مخلوط و شبیه آشفتگی معیار، شبیه‌سازی گردیده است. برای صحت‌سنجی شبیه عددی، از نتایج توزیع غلظت هوای موجود در آب، و سرعت با چند بده‌ مختلف متعلق به شبیه آزمایشگاهی آزمایشگاه هیدرولیک در دانشگاه آلبرتا، که به‌وسیله دکتر چمنی انجام گردیده، استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از شبیه‌سازی عددی در تطابق مناسبی با نتایج آزمایشگاهی می‌باشند. نیمرخ های غلظت منجر به یک توزیع شبه پلکانی غلظت شد و تاثیرات بده بر شکل نیمرخ های سرعت مورد مقایسه قرارگرفتند. نتایج نشان دادند که با افزایش بده‌ ورودی جریان، نیمرخ های سرعت پهن شده و گسترش بیشتری پیدا می‌کنند، و ارتفاع جریان و بیشترین سرعت جریان افزایش می‌یابند؛ که در نتیجه، استهلاک جریان کاستی می‌پذیرد.