مقاله شبان کارگی مسیحی؛ انکار یا آفرینش سوژه؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۳۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: شبان کارگی مسیحی؛ انکار یا آفرینش سوژه؟
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبان کارگی مسیحی
مقاله معرفت
مقاله مراقبت
مقاله اعتراف
مقاله کین توزی
مقاله دگرآیینی
مقاله انکار سوژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانیالی عارف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله سعی شده است مفهوم شبان کارگی و رابطه آن با انکار یا آفرینش سوژه تشریح گردد. فوکو همچون نیچه با تقلیل اخلاق شبانی به خواست قدرت و اعمال سلطه، غایت چنین اخلاقی را انکار سوژه و نیست انگاری می داند که در شکل نفی زندگی و کین توزی به هرآنچه نیرومند و سرشار است، به نمایش نهاده می شود. شبان، سوژه مسیحی را به ابژه معرفتی تبدیل می کند. او مدعی است می خواهد سوژه ها را بشناسد برای اینکه بتواند از آنها مراقبت کند. نتیجه اما از دید فوکو چیزی مخاطره آمیز است: تبدیل سوژه ها به موجوداتی وابسته و مطیع که از هر گونه زایش و آفرینشی عاجز اند. نگارنده با رویکردی انتقادی می کوشد نابسندگی چنین روایتی از اخلاق مسیحی را روشن سازد.