سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رضا رادمهر –
رایجه بهرامینژاد –

چکیده:

زمانی که یک مصرف کننده در حال گرفتن تصمیم خرید است تاثیر بین فردی و شایعه دهان به دهان مهمترین منبع اطلاعات رده بندی شده است این تاثیرات بویژه در صنعت میهمان نوازی و توریسم با اهمیت هستند چرا که محصولات ناملموسشان پیش از مصرفشان به دشواری ارزیابی می شود وقتی شایعه دهان به دهان دیجیتالی می شود ماهیت موقتی، ناشناخته و مقیاس وسیع اینترنت راه های جدیدی از جذب، تجزیه و تحلیل تفسیر و مدیریت تاثیرات ایجاد می کند که یک مصرف کننده ممکن است روی مصرف کننده دیگر داشته باشد این مقاله تاثیر بین فردی شایعه دهان به دهان الکترونیکی یا آنلاین را توصیف می کند و به عنوان یک وسیله مقرون بصرفه بالقوه برای بازاریابی مهمان نوازی و توریسم و بعضی از مسائل اخلاقی و تکنولوژیکی جدید که خریداران با آن روبرو می شوند بیان میشود.