مقاله شادی در حکمت قدیم ایران و تاثیر آن در ایران اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در تاریخ و تمدن اسلامی از صفحه ۲۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: شادی در حکمت قدیم ایران و تاثیر آن در ایران اسلامی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادی
مقاله حکمت ایرانی
مقاله خرد
مقاله راستی
مقاله آبادسازی جهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عروج نیا پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکمت قدیم ایرانیان که خود را بیشتر در «گاهان» زرتشت می نمایاند و بعدها حتی آثاری از آن در برخی اندرزنامه های پهلوی باقی مانده است، ویژگی هایی کم و بیش منحصر به فرد دارد. از نظر مولف این پژوهش مهم ترین مولفه این حکمت، نوعی خردورزی است که در بعد عاطفی منجر به شادی و طلب زندگی شادمانه و آسوده در دو جهان می گردد. این ویژگی که در عمل انسان را به راستی، آبادانی جهان، نیکی و طلب نیکنامی سوق می دهد در برخی از آثار نویسندگان و شاعران ایرانی تا قرن پنجم نیز جسته و گریخته وجود داشته و به حیات خود ادامه می داده است. در این پژوهش ضمن بیان مبانی این نوع از خردورزی و ارتباط آن با شادی و نتایج آن، به بازتاب بقایای این حکمت در آثار دوران اسلامی خواهیم پرداخت.