سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زکیه کدخدایی مزرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
اکبر صفی پورافشار –
فاطمه سعیدنعمت پور –
عباس صفرنژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی خراسان رضوی مشهد

چکیده:

گیاهان تیره عناب بصورتدرخت یا درختچه هایی غالبا خاردار و بندرت علفی می باشند دربین آنها انواعی با ساقه بالاروند نیز یافت می شود مجموعا شامل ۵۰جنس و ۶۰۰ گونه اندکه بیشتردراروپا ونواحی استوایی می رویند عناب به عنوان یک گیاه دارویی وبا خواص غذایی بالا به صورت تازه و خشک مصرف می شود عناب به عنوان داروی آرام کننده اعصاب و مقومی عمومی مقوی معدن آرامبخش ملین ضدسرفه مدر به کار می رود دراین مطالعه شاخه زایی درون شیشه ای گیاه دارویی عناب درریزنمونه های جمع آوری شده درفصل پاییز ارزیابی گردید از جوانه جانبی به عنوان ریزنمونه استفاده شد برای سترون کردن ازمحلول کلرور جیوه اتانول ۷۰درصد و هیپوکلریت سدیم استفاده شد ازمحیط کشت ms حاوی غلظت های مختلف IBA ، BA BAP استفاده گردید.