سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهسا عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته آلودگی محیط زیست، دانشکده ی منابع طبیعی،
نورالله میرغفاری – عضو هیئت علمی دانشکده ی منابع طبیعی، گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی اص
سعید سلطانی – عضو هیئت علمی دانشکده ی منابع طبیعی، گرایش مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ص
مصطفی ترکش – عضو هیئت علمی دانشکده ی منابع طبیعی، گرایش مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ص

چکیده:

در این تحقیق شاخص کیفیت هوا از طریق درون یابی بین غلظت آلاینده ها برای پنج آلاینده ی اصلیO3وCO و PM10 ،SO2 وNO2 در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ محاسبه و کیفت بهداشتی هوا در گروه های خوب متوسط، غیربهداشتی برای گروه های حساس، غیر بهداشتی، خیلی غیربهداشتی و خطرناک طبقه بندی گردیدند. نتایج به دست آمده از شاخص کیفیت هوا مبین آن است که در سال ۱۳۸۷ ۲۶۵ روز و در سال ۱۳۸۸ ۲۳۹ روز کیفیت هوای شهر اصفهان از حد استاندار تعیین شده تجاوز کرده است ۷۱/۳درصد روزهای سال ۱۳۸۷ و ۶۳/۵درصد روزهای سال ۱۳۸۸ هوا غیر بهداشتی برای گروه های حساس بوده و در ۷۱/۵درصد روزهای سال ۱۳۸۷ و ۷۹/۴درصد روزهای سال ۱۳۸۸ آلاینده ی مسئولPM10می باشد. همچنین دی ماه در سال ۱۳۸۷ و تیر ماه در سال ۱۳۸۸ آلوده ترین ماه ها مشخص گردیدند