مقاله شاخص ولایتمداری در نظام اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در معرفت سیاسی از صفحه ۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: شاخص ولایتمداری در نظام اسلامی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولایتمداری
مقاله ساختار
مقاله رهبری
مقاله مشروعیت
مقاله امت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی فرانی محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ولایت مفهومی محوری در اندیشه سیاسی اسلام است اما این امر به معنای وضوح معرفتی آن در مقام شناخت نمی باشد به همین دلیل است که مولفه ها و نماگرهای آن برای بسیاری از تحلیلگران امری دشوار جلوه می نماید عمده این صعوبت ناظر به تعریف و تحلیل مولفه ها و شاخص هایی است که بتواند ابعاد ولایتمداری را در مقام عمل نشان دهد. پژوهش حاضر با طرح ارائه چیستی، مولفه ها و نماگرهای ولایتمداری در صدد ارائه نماگرهایی است که کارآمد باشد این مولفه ها در چهار محور ارائه شده است که عبارتاند از رهبری، ساختار، نظریه مشروعیت و مردم و هر یک از این چهار مولفه دارای نماگرهایی می باشند که در مقاله بدانها اشاره شده است.