سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح اله نمکی – کارشناس ارشد معماری و شهرسازی

چکیده:

در سال های اخیر بیانیه ها و مقالات متعددی در زمینه اصول معماری پایدار توسط محققان مختلف در سراسر دنیا به رشته تحریر درآمده است. اغلب این بیانیه ها با اختلاف اندک موضوعاتی را در زمینه تشویق طراحان به حفاظت از انرژی ونیز در نظر گیری ویژگی های محلی مکان و کار با کاربران ساختمان و جوامع اطراف آن تثبیت نموده اند. معماران انگلیسی، برندا و روبرت ویل یکی از ساده ترین و صریح ترین چارچوب ها را برای « معماری پایدار: طراحی برای آینده ای آگاه از انرژی » در کتاب خویش با عنوان معماری سبز مطرح نموده اند. آن ها این اصول را با استفاده از مثال های مختلف از طراحی ساختمان در اروپا انگلستان و امریکا نشان داده اند. ایشان بر فراگیری از معماری بومی تأکید زیادی داشتند، معماری که در تجربه نسل های متمادی ساکن یک منطقه و اقلیم ویژه در آن نهفته است . اطلاعات بیشتر در مورد اصول معماری پایدار و نحوه اجرا آن در بسیاری از پایگاههای اینترنتی از و در اروپا و « ساختمان سازی سبز امریکا » شورای « موسسه آمریکایی کمیته معماران در موضوعات مختلف زیست محیطی » جمله نیز وجود دارد. فرآیند سبز در معماری فرآیندی کهن میباشد، برای مثال از هنگامی که انسان های غار « منازل پایدار » انگلستان نشین برای اولین بار پی به این مسئله بردند که انتخاب غاری رو به جنوب از لحاظ دمای محیط بسیار مناسب تر از غاری می باشد، که دهانه آن به سمت شمال است. موضوع جدید درک این مهم است که معماری سبز برای محیطهای مصنوع و انسان آفرینشبهترین فرآیند برای طراحی ساختمان هاست؛ به گونه ای که تمام منابع وارده به ساختمان، مصالح آن، سوخت یا اشیا مورد استفاده ساکنان، نیازمند پدید آوردن یک معماری پایدار هستند. بسیاری از ساختمان های موجود حداقل یکی از ویژگی های متعدد و قابل تشخیص معماری سبز را درون خویش دارند، با این حال،تنها تعداد اندکی از این بناها کل این فرآیند کامل را دارا می باشند. رویکرد این مقاله بیان و بررسی اصول معماری پایدار و رایطه آن با انرژی و جایگاه مهم آن در ایجاد معماری برتر و شاخص می باشد.