سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پروانه زراعتی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
محسن کلیچ – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، بابلسر، خ پاسداران، سازمان مرکزی دانشگ
داریوش حسن پورگل افشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتو

چکیده:

رسالت آموزش عالی شامل آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی است. ایجاد توازن بین این عناصر، پویایی دانشگاه را به همراه خواهد داشت. کارآفرینی و ایجاد اشتغال بیش از هر چیز به میزان و نحوه سرمایه گذاری در آموزش عالی، تحقیق و توسعه و فضای کسب و کار یک کشور بستگی دارد. فضای کسب و کار به عنوان چارچوبی متشکل از نهادهای کارآمد (مالی، قضایی، اداری و اجتماعی)، قوانین ومقررات شفاف و باثبات و سیاستگذاری مناسب دولت، بستر لازم برای رشد پایدار اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری، کارآفرینی و کاهش نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده را تا سطح قابل تحمل برای فعالان اقتصادی فراهم می کند. از این رو مقاله حاضر در ابتدا به بررسی رابطه بین دانشگاه، کارآفرینی و اشتغال پرداخته و تشریحی از نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی داشته است و در ادامه شاخص های ۱۰ گانه کسب و کار در ایران را از دیدگاه بانک جهانی مورد بررسی قرار داده است و به ارائه مدل مفهوم جدیدی در ارتباط با قوای سه گانه و رابطه آنها با فضای کسب و کار نموده است. در پایان مقاله، موارد مذکور جمع بندی شده و ارتباط بین شاخص های کسب وکار و توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها بیان شده است.