سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم حافظ پرست مودت – دانشجوی دکتری منابع آب دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژاد – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

برای اندازه گیری میزان دوری و یا نزدیکی به معیارهای پایداری از شاخص ها استفاده می شود. پارامترها وشاخص های پایداری در صورتی که به خوبی انتخاب شوند برخی از اهداف اولیه حوضه آبریز را پوشش می دهند. برای رسیدن به پایداری تشخیص تمام فاکتورهای شرکت کننده در پایداری منابع آب سطحی و زیرزمینی امری بسیار ضروری است. در این مقاله شاخص های موجود در پایداری منابع آب معرفی شده اند و از این شاخصها برای اولویت بندی حوضه های آبریز قره سو- گرگانرود- خلیج گرگان – نکا و اترک با رویکردهای اجتماعی- اقتصادی- زیست محیطی و هیدرولوژیکی با روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در رویکردهای زیست محیطی و هیدرولوژیکی حوضه خلیج گرگان اولویت اول و در رویکردهای اجتماعی و اقتصادی حوضه گرگانرود رتبه اول را کسب نموده اند. پس از آن برای ارتباط بین طرح های اجرایی مدیریت منابع آب و دید کلان توسعه پایدار حوضه آبریز ، ماتری س چهارچوب منطقیLFA) برای رسیدن به هدف آرمانی تعادل عرضه و تقاضا تهیه شده است