سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود فرجی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاداسلامی واحدهریس
میترا هنرجو – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

معماری پایداربه دنبال برقراری تعادل از دست رفته بین انسان ومحیط است. برای رسیدن به این تعادل راهی جز استفاده ازنیروهای طبیعی،به عنوان منابع محیطی برای تامین نیازهای انسانی وجودندارد. طراحی پایدار برای ایجاد هماهنگی باقوانین و نیروهای طبیعی،رابطه ی محکم بین الگوی زندگی وعملکرد ساختمان وتطابق این دورا می طلبدکه همزمان بایستی به ارزش های زیبایی شناختی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، ومعنوی نیز توجه کرد. تحقیق حاضربه روش توصیفی _ تحلیلی انجام شده وهدف آن بیان فنون والگوهای به کار رفته درمعماری سنتی تبریز به خصوص خانه های بهنام وقدکی که مطابق با مفاهیم نوین در عرصه معماری پایدارهستند، می باشد. نتایج به دست آمده ازاین تحقیق نشان دادکه بناهای بهنام وقدکی نمونه های موفق در بهره گیری از اصول معماری پایدار برای پاسخ گویی به اقلیم منطقه است.