مقاله شاخص های تقدیم اهم بر مهم در تزاحم های اخلاقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در معرفت اخلاقی از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: شاخص های تقدیم اهم بر مهم در تزاحم های اخلاقی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض
مقاله تزاحم
مقاله تزاحم اخلاقی
مقاله قاعده اهم و مهم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مهم ترین مباحث اخلاق کاربردی و فلسفه اخلاق، بحث «تزاحم های اخلاقی» است؛ چرا که گاهی انسان در انجام وظایف اخلاقی یعنی فضایل یا رذایل دچار تزاحم می شود. برای رفع تزاحم علمای اخلاق، شیوه هایی ارائه نموده اند. یکی از شیوه های حل آن، که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، از طریق قاعده عقلی «تقدیم اهم بر مهم» می باشد. این مقاله در دو بخش این بحث را بررسی می کند: اول معناشناسی و بررسی های مفهومی مفاهیمی همچون تعارض، تزاحم، اهم و مهم و دوم، که مهم ترین بخش مقاله است، به بررسی اهمیت و ضرورت، مراتب حل تزاحم های اخلاقی و شاخص های تقدیم اهم بر مهم پرداخته است.