سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسنعلی شایانفر – استادیار دانشگاه علم و صنعت
علیرضا رضائیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
واحد نورزاده – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه

چکیده:

دراین مقاله قاب خمشی هشت طبقه ای که نیاز سطح عملکرد مطلوب را برآورد نمی کرد مقاوم سازی شده تا طبق دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه ۳۶۰ به شرایط پذیرش برسد برای ارزیابی خسارت قبل و بعد از بهسازی جهت کنترل مضاعف از شاخص خسارت قبارا که منطبق برسخت سازه می باشد استفاده شدهاست نتیجه گرفته شده حاکی از آن است که مهاربند واگرا با پیوند قائم درمقایسه با بادبند مقاوم دربرابر کمانش BRB و دیواربرشی بتنی عملکرد مطلوبتری دارد.