سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه بیاتی – گروه معماری، پردیس علوم تحقیقات کردستان، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد سنندج، ایران
مهرداد یوسف زمانی – گروه معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده:

هویت واژه ای بسیار ساده و در عین حال پیچیده است که از موضوعات بحث برانگیز معماری معاصر ایران می باشد. در این مقاله ضمن توجه به معنای لغوی هویت، نظر اندیشمندان، معماران و شهرسازان نیز بررسی شده و با توجه به اصول معماری ایرانی به بیان شاخصه های هویت ساز معماری ایرانی پرداخته شده است. پژوهش حاضر، به روش تبیینی توصیفی و ارزیابی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش کیفی، ضمن مطالعه مفاهیم کلیدی به بررسی عناصر هویت ساز در معماری ایرانی پرداخته است که طی نتایج بدست آمده می توان بیان داشت معماری ایرانی، عناصر بسیار قوی جهت هویت سازی دارد، عناصری مانند مردم گرایی، سلسله مراتب، درون گرایی، شفافیت و . . . که در واقع باعث هماهنگی با زندگی و طبیعت هستند، بعنوان شاخصه های هویت ساز معماری ایرانی مطرح شده است.