سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

پگاه اعتمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان توسعه و عمران مناطق بیابانی د

چکیده:

آب با همه سادگی اش با ارزش ترین منبع طبیعی است که در زمین وجود دارد و بدون آن حیات وجود نخواهد داشت با این حال آنچه در دهه اخیر مشاهده می کنیم این است که انسان آب را تلف کرده و از منابع آب موجودبیش از حدبهره گرفته و کنترلی در استفاده از آن اعمال نکرده است عواقب این رفتار بدون تفکر به تدریج گریبان او را می گیرد همچنان که اکنون نشانه های کمبود آب نمایان شده و در اینده ای نزدیک سطح آب سفره های زیرزمینی پایین تر می اید از وسعت دریاچه ها کاسته و زمینهای مرطوب ناپدید می شوند این کمبود آب شیرین و محدودیتهای روزافزون دسترسی به این منبع ارزشمند باعث شده تا انسان از زمانهای قدیم در جستجوی اب و امکان دستیابی به منابع اب زیرزمینی باشد که موضوع اصلی این مقاله است همچنین طبق اماربرداری سال ۱۳۸۰ شرکت مدیریت منابع آب ایران کشور ایران با حدود ۶ میلیارد متر مکعب کسر مخزن در منابع اب زیرزمینی اولین کشور دنیا در استفاده نابجا از منابع آب شناخته شده و از این حیث از کشورهای کم اب افریقایی نیز جلوتر است.