سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زکیه فتوحی بافقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

طی سالیان اخیر مدیریت و به تبع آن سنجش عملکرد زنجیره تامین توجه جمع کثیری از مدیران و محققین را به خود معطوف داشته است از انجا که اجرای یک سیستم ارزیابی عملکرد نیازمند تدوین و تعریف شاخصهای مناسب درسطوح مختلف زنجیره تامین می باشد پژوهشگران درمطالعات خود به تعریف شاخص ها و ارایه چارچوب ارزیابی عملکرد درسطوح مختلف زنجیره تامین پرداخته اند دراین پژوهش به مرور و بررسی برخی از کارهای ان جام شده پیرامون تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پرداخته شده است.