مقاله شاخصهای اساسی موثر بر وفاداری مشتریان در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: شاخصهای اساسی موثر بر وفاداری مشتریان در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاداری مشتریان
مقاله دلفی فازی
مقاله آزمایشگاه تصمیم گیری و ارزیابی آزمون (دیمتل) فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در محیطهای کسب و کار مدرن، تولیدکنندگان با فشار فزاینده الزامات مشتریان در شخصی سازی محصول، بهبود کیفیت و پاسخ گویی به تقاضا رو به رو هستند. برای حفظ کسب و کار در این فشارها، بیشتر سازمانها درصدد توسعه شراکت راهبردی با مشتریان و همکاری با آنها هستند؛ به گونه ای که سبب ایجاد ارزش برای آنها شده و این امر منجر به شکل گیری مشتریانی وفاداری منجر شود. این پژوهش بر آن است تا با بررسی ادبیات مربوط به وفاداری مشتریان، شاخص های کلیدی و اثربخش وفاداری مشتریان در بخش تامین کنندگان صنعت بهداشتی و سلولزی ایران را با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی کرده و با استفاده از روش دیمتل فازی، الگویی نظام مند را برای مدلسازی و تاثیرگذاری شاخص ها ارائه کند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که شاخصهای اساسی موثر بر وفاداری مشتریان عبارتند از: ویژگیها و چگونگی رفتار فروشنده با مشتری، صداقت با مشتری، میزان قیمت کالا، کیفیت و نزدیکی روابط با مشتری، منافع حاصل از روابط مشترک، تجربه خرید گذشته مشتری و مسوولیت پذیری فروشنده. ویژگیها و چگونگی رفتار فروشنده با مشتری تاثیرگذارترین و کیفیت و نزدیکی روابط با مشتری تاثیرپذیرترین شاخص ها هستند.