سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محدثه حیدری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه تولیدات گیاهی دانشکده فنی مهندسی دانشگ
فاطمه جاوبد – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه زابل
جلال عباسیان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
احمد احمدیان – فارغ التحصیل زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

آللوپاتی به معنی تولید مواد یا ملکولهای فعال زیستی توسط برخی گیاهان می باشد.به منظور مطالعه دگرآسیبی غلظت های مختلف عصاره بذر گیاه دارویی رازیانه بر شاخص های جوانه زنی بذور زنیان،خاکشیروشوید آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد.تیمارهای آزمایشی شامل ۵ غلظت مختلف عصاره بذر رازیانه ( ۲۵،۵۰،۷۵،۱۰۰ درصدوزنی-حجمی) وصفات مورد مطالعه شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه- زنی،وزن مرطوب ساقه چه،وزن مرطوب ریشه چه،وزن خشک ساقه چه،وزن خشک ریشه چه،طول ریشه چه وطول ساقه چه بودند. با توجه به جوانه زنی بذور در نمونه های شاهد و % جوانه نزدن در تیمارهای دیگر می توان نتیجه گرفت که عصاره بذر رازیانه در تمام غلظتهای بیشتر از ۲۵ تاثیر منفی بر جوانه زنی بذور زنیان ،خاکشیر و شوید داشته است.بنابراین عصاره بذر رازیانه از طریق آللوپاتی باعث ممانعت از جوانه زنی زنیان، خاکشیروشوید میشود.