سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام گودرزی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ رسوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی خان نصراصفهانی – استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالحسین کنگازیان – استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

تراورتن تخت سرخ در ۶۰ کیلومتری شمال شرق شهراصفهان واقع شده است. این منطقه بخشی اززون ارومیه–دختر می باشد. این سنگ ها مربوط به زمان کواترنر می باشند . در این پژوهش مشخص گردید که نهشته های تراورتن تخت سرخ به صورت سیکلی ودوره ای رخ داده اند که درپروفیل های انتخابی ازمعدن این سیکل ها قابل مشاهده هستند. مبنای ایجاد سیکل ها بر اساس درجه حرارت نهشته ها وعمق حوضه درهنگام رسوبگذاری است. بر این اساس پنج سیکل رسوبی تعیین گردید که عبارت اند از: ۱- تراورتن به کنگلومرا ۲- تراورتن به اکسید آهن ۳- تراورتن به برش ۴- تراورتن به کارست ۵- تراورتن به توفا. همه ی این سیکل ها حاکی ازکاهش عمق حوضه و وقفه ی رسوبگذاری در منطقه است.