سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره عسکری –
عبدالحسین کنگازیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ رسوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی خان نصراصفهانی – استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

تراورتن های چاه سفید همت آباد در ۶۰ کیلومتری شمال شرق شهر اصفهان واقع شده است این منطقه بخشی از زون ارومیه – دختر(شمال غرب– جنوب شرق) می باشد. ازنظرریخت شناسی تراورتن های منطقه مورد مطالعه از نوع شکاف-پشته و مربوط به زمان کواترنر است . در این پژوهش مشخص گردید که نهشته های تراورتن چاه سفید همت آباد به صورت سیکلی ودوره ای رخ داده اند که درپروفیل های انتخابی ازمعدن این سیکل ها قابل مشاهده هستند. مبنای ایجاد سیکل ها بر اساس درجه حرارت نهشته ها وعمق حوضه درهنگام رسوبگذاری است. بر این اساس پنج سیکل رسوبی تعیین گردید که عبارت اند از: ۱- تراورتن به کنگلومرا ۲- تراورتن به اکسید آهن ۳- تراورتن به برش ۴- تراورتن به کارست ۵- تراورتن به توفا. همه این سیکل ها حاکی ازکاهش عمق حوضه و وقفه ی رسوبگذاری در منطقه است