سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدقائم تاج گردون – معاونت آموزشی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران
محمد جوادیان – دانشگاه صنعتی کرمانشاه

چکیده:

ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات چهره نوینی را به زندگی اجتماعی و شهرهای عصر حاضر ارزانی داشته است. جریان تحول ازساختارهای سنتی شهری به شهرهای الکترونیک به منظور رفع مشکلات کلان شهرهای امروز و پاسخ گوئی به نیازهای شهروندان الکترونیک، نیازمند ایجاد تحول از موجودیت های شهرهای سنتی به روای تهای الکترونیکی آنهاست . بانکهای الکترونیکی، کتابخان ه های الکترونیک ی و دانشگاه های الکترونیکی ارمغان چنین تحولاتی هستند که در ایران نیز شاهد ظهور آنها هستیم. سینمای الکترونیک، واقعیتی که امروزه درکشورهای صنعتی تحقق یافت هاست یکی دیگر از نتایج تغییر از شهرهای سنتی به شهرهای الکترونیک است. سینمای الکترونیک با ارائه ی کیفیتی بالا و کاهش هزینه های صنعت سینمای سنتی، نه تنها یک نیاز شهروند الکترونیک است که نوید بخش حل مشکلات فعلی سینمای ایران نیز می باشد. در این مزایا و مشکلات تحقق سینمای الکترونیک در ایران را از چهار جنب ه ی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مورد بحث قرار دهد