سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون مداح – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
حسین یوزباشی زاده – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

احیای کبالت از اکسید کبالت توسط هیدروژن، گام نهایی در فرآیند تولید پودر کبالت است. در این پژوهش ضمن بررسی اثر دما وزمان به عنوان مؤثرترین پارامترها، به کمک مدل هسته کاهنده، مرحله کنترل کننده سرعت و انرژی اکتیواسیون فرآیند احیا تعیین گشتهاست. نتایج نشا ندهنده این است که سرعت فرآیند در محدوده دمایی ۷۰۰ تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد توسط مرحله واکنش شیمیایی و در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد به دلیل جوش سطحی ذرات پودر ضمن افزایش دما، توسط مرحله نفوذ در لایه محصول کنترل می گردد