سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نگین میاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان-
محمدعلی تکاسی – گروه شیمی – دانشکده نفت اهواز
اسداله فرهادی – گروه شیمی – دانشکده نفت اهواز
ابوالفضل غریبی خراجی – گروه مهندسی شیمی – دانشکده نفت اهواز

چکیده:

کاتالیزور ساخته شده شده آهن/ اکسید وانادیوم بر پایه آلومینا، توسط تکنیک های شناسایی مواد، پراش اشعه XRD( X میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM /EDAX تحلیل گردید. کاتالیزور سنتز شده، در راکتور ناپیوسته به منظور حذف نیتروژن از ترکیب دو دسیل آمین مورد استفاده قرار گرفت. معادله ی سرعت بر روی سطح کاتالیزور، بر حسب فشار هیدروژن، از مرتبه ی ۰/۳ به دست آمد. همچنین انرژی اکتیواسیون واکنش بر روی سطح کاتالیزور ۱۱۲۵۱/۵۸ ژول محاسبه گردید.