سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید ناصر قریشی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی وانتخاب مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید رستگاری – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور سلطانیه – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش، سینتیک تشکیل پوشش های آلومینایدی روی سوپر آلیاژ پایه نیکل (GTD-111) توسط سمانتاسیون بسته ای مطالعه شده است. بدین منظور از مخلوط پودر آلومینیوم، اکسید آلومینیوم و کلرید آمونیوم استفاده شد. ترکیب بهینه مخلوط در دماهای ۸۰۰ و ۸۵۰ و ۹۰۰ درجه سانتیگراد و زمان ۲ و ۴ و ۶ ساعت عملیات آلومینایزینگ با اکتیویته آلومینیوم بالا به صورت مقادیر زیر می باشد: ۹۲٫۵% Al2O3-5% Al-2.5% NH4Cl یک رشد پارابولیک در این تحقیق مشاهده شد. وابستگی رشد لایه ها به دما می تواند توسط یک رابطه آرنیوسی با یک انرژی فعالسازی (Q) معادل ۱۱۸KJ/mol تعریف شود.